۱- ابتدا نرم افزار Any connect را دانلود کنید

۲- سپس وارد نرم افزار شوید و از پاورقی وارد قسمت setting شوید

۳- تیک Block Untrusted Servers را بردارید

۴- به صفحه اصلی برگردید و از قسمت Connection گزینه Add را بزنید و از قسمت Server Name نام سرور داده شده را وارد نمایید و ذخیره کنید

۵- به صفحه اصلی بازگشته و گزینه Connect را بزنید سپس گزینه Continue

۶- در صفحه باز شده ابتدا user را وارد کنید و Connect را بزنید و در نهایت رمز را وارد نمایید

۷- شما متصل هستید